maskmask

Cięcie wodą w praktyce. Jak działa waterjet?

Waterjet, czyli cięcie strumieniem wody jest procesem, pod którym kryje się obróbka strumieniowo – ścierna. Narzędziem tnącym jest strumień wody, który jest połączony ze ścierniwem, podawanym pod bardzo wysokim ciśnieniem. Waterjet umożliwia precyzyjną obróbkę wielu różnych form materiału bez ingerencji w ich zewnętrzną strukturę. Co więcej, pozwala wykonywać cięcie z dokładnością do 0,1 mm i nie emituje szkodliwych pyłów, nie wymagając przy tym dodatkowego wykończenia.

Urządzenie Waterjet to w najprostszym przypadku 3-osiowy ploter w odpowiednią głowicą roboczą i odpowiednio wydajną pompą wody i zbiornikiem na ścierniwo, dodatkowo wyposażone w sterowanie numeryczne, które zapewnia powtarzalność tego procesu. W naszej ofercie znajduje się cięcie wodą, które pozwala na wykonywanie elementów znajdujących się poza zasięgiem tradycyjnych obrabiarek. Materiał układany jest na specjalistycznym stole zanurzonym w wodzie, aby zminimalizować hałas i przejąć zużyte do cięcia ścierniwo z wodą wraz z pyłem ciętego materiału. W praktyce cięcie wodą waterjet polega przepuszczeniu masy wody pod dużym ciśnieniem przez odpowiednią zwężkę, do której podłączone jest zasilanie ścierniwa. W wyniku wzrostu prędkości cieczy tworzy się podciśnienie, które zasysa ścierniwo do strumienia wody. Następnie dysza tnąca formuje odpowiedniej średnicy strugę wody i ścierniwa. Woda pełni głównie funkcję nośnika energii dla ścierniwa, które powoduje punktową degradację materiału w efekcie czego struktura materiału rozluźnia się, co przekłada się na odrywanie się cząstek materiału i to ostatecznie nazywamy cięciem.

Jakie materiały można ciąć wodą?

Cięcie wodą to proces pozwalający uzyskać gładkie i równe krawędzie wielu różnych materiałów, także tych o większej grubości. Z tego względu za pomocą strumienia wody przecinane są równie kamienie naturalne, różnego rodzaju laminaty, metale kolorowe, szkło,  stal,  drewno oraz tworzywa sztuczne. W przypadku cięcia gumy lub tworzywa o małej grubości jest możliwość cięcia samym strumieniem wody bez dodatku ścierniwa – obniża to koszty przy zachowaniu dokładności. Dzięki temu, że metoda ta nie wykorzystuje oddziaływania termicznego, jest w 100% bezpieczna.

Warto zaznaczyć, że wymienione powyżej materiały to nie wszystkie możliwości zastosowania coraz popularniejszego procesu waterjet. Podczas cięcia temperatura nie przekracza 40 stopni Celsjusza, przez co rozszerza się zakres zastosowania tej metody obróbki. Pozwala tym samym na cięcie zarówno delikatnych materiałów, które nie odkształcą się przy rozgrzaniu, jak i tych, których cięcie innymi metodami nie mogłoby dać pożądanego efektu.