maskmask

Jakie materiały można spawać?

Spawanie to proces, który daje szerokie możliwości i jest wykorzystywany w wielu branżach. Co ważne, spawanie obejmuje wiele metod, które są odmienne pod względem swojej charakterystyki i materiału, jaki można łączyć. Jakie techniki spawania wyróżniamy? I jakie materiały można spawać w przypadku każdej z nich?

Metoda spawania a dobór materiałów

Spawanie gazowe jest związane z wykorzystaniem płomienia spalającego się gazu palnego w atmosferze dostarczanego tlenu. Technika jest stosowana w przypadku stali i metali nieżelaznych.

Spawanie łukowe elektrodami otulonymi wykorzystuje łuk elektryczny. Zastosowanie techniki to przede wszystkim stal niestopowa, stal niskostopowa, stal wysokostopowa, a także staliwo, żeliwo i metale nieżelazne.

Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych, czyli spawanie MAG. Materiały, które można w ten sposób obrabiać to m.in. stal niestopowa, stal niskostopowa i stal wysokostopowa.

Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych, czyli tzw. metoda MIG. Jest stosowana do spawania metali nieżelaznych.

Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych – metoda TIG, zachodząca z wykorzystanie gazów obojętnych, takich jak argon, hel lub ich mieszanina. Świetnie sprawdza się w przypadku stali niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych.

Na czym polega profesjonalne spawanie?

Dobranie metody spawania do materiału jest jednym z podstawowych kroków w stronę wykonania profesjonalnego łączenia. Znaczenie mają jednak także inne czynniki, takie jak m.in.: doświadczenie i znajomość tajników spawania, właściwa technika i pewne wykonywanie spawów, zastosowanie profesjonalnych narzędzi, które gwarantują wysoką jakość działania. Elementy te bierzemy pod uwagę świadcząc nasze usługi CNC w Gdańsku.