maskmask

Kiedy warto zastosować cięcie gazem?

Wykonanie elementów metalowych w większości przypadków wymaga uzyskiwania wysokiej dokładności. Procesy służące do właściwego ukształtowania materiału muszą więc być realizowane tak, by nadawana poszczególnym powierzchniom geometria odpowiadała oczekiwaniom co do jakości wykończenia i precyzji wymiarowej. Stanie się to szczególnie istotne podczas cięcia stanowiącego podstawową operację obróbkową. Warto jednak pamiętać, że zastosowaną technologię należy dopasować do charakterystyki materiału. W zależności od sytuacji optymalne może się więc okazać posłużenie się palnikiem gazowym lub cięcie plazmą. W Gdańsku obie te metody stosuje firma SerwMar, specjalizująca się w produkcji maszyn i urządzeń oraz profesjonalnej obróbce metalu. Przekonajmy się, czym jest cięcie gazowe i co odróżnia je od cięcia plazmą.

Czym jest cięcie gazowe?

Cięcie gazowe, które jest określane również jako cięcie tlenem, polega na rozgrzaniu materiału do temperatury, przy jakiej następuje jego zapłon. Upłynniony metal jest następnie wyrzucany z powstającej szczeliny cięcia dzięki energii kinetycznej gazu podawanego pod właściwie dobranym ciśnieniem. Jako gaz palny, który pozwala na rozpoczęcie spalania oraz jego podtrzymywanie stosowane jest zwykle propan-butan albo acetylen – w takiej sytuacji mówimy o cięciu palnikiem acetylenowo-tlenowym. Jako gaz odpowiedzialny za pozbywanie się drobin ciekłego metalu używany jest z reguły tlen. Technologia cięcia tlenowego jest najczęściej stosowana w sytuacji, gdy w grę wchodzą elementy o znacznej grubości. Sprawdza się też przy ukosowaniu, a więc cięciu pod kątem oraz tam, gdzie potrzebna będzie automatyzacja operacji. Minusem cięcia tlenowego jest niska precyzja, mała prędkość oraz szeroka strefa oddziaływania termicznego, w jakiej dochodzi do zmiany charakterystyki wytrzymałościowej metalu.

Jak wygląda cięcie plazmą?

Cięcie plazmą polega na topieniu i wyrzucaniu metalu ze szczeliny cięcia dzięki strumieniowi plazmy rozjarzanej łukiem elektrycznym w obecności zjonizowanego gazu. Ta technologia zapewnia wysoką precyzję i sprawdza się przy materiałach o niewielkiej grubości.