maskmask

Na czym polega cięcie laserem?

Cięcie należy do podstawowych operacji technologicznych niezbędnych przy obróbce większości materiałów od blach stalowych, przez wszelkiego rodzaju kształtowniki aż po pręty przeznaczone do obróbki skrawaniem. Choć wśród popularnych metod cięcia dużą popularnością cieszą się metody mechaniczne np. używanie pił taśmowych, to coraz chętniej korzysta się też z rozmaitych odmian cięcia termicznego. Poza stosowanym od dawna cięciem gazowym oraz cięciem plazmą stosuje się również cięcie laserem, zwłaszcza w przypadku wyrobów, które wymagają cięcia krzywoliniowego lub wzdłuż skomplikowanych linii łamanych. Przekonajmy się, jak przebiega cięcie laserowe i zobaczmy, jakie są jego zalety.

Jak przebiega cięcie laserem?

Cięcie laserem polega na wykorzystywaniu promieniowania elektromagnetycznego w postaci skoncentrowanej wiązki fotonów. Padając na powierzchnię materiału, przekazują one swoją energię tworzącym go atomom, co doprowadza do wybicia części elektronów i ich przyspieszonego ruchu generującego duże ilości ciepła. Osiągana temperatura jest na tyle wysoka, że dochodzi do punktowego upłynnienia metalu. W zależności od rodzaju stosowanego lasera może on ulegać odparowaniu albo być wyrzucany z powstającej szczeliny wskutek działania silnego strumienia gazu podawanego do strefy cięcia. Obecność gazów osłonowych pozwala na zabezpieczenie rozgrzanych powierzchni przed niebezpieczeństwem tworzenia się tlenków i dostępem zanieczyszczeń.

Jakie są zalety cięcia laserowego?

Cięcie laserowe pozwala na uzyskiwanie niezwykle wąskiej szczeliny, co oznacza niewielkie straty materiału. Wysoka jest również uzyskiwana precyzja oraz jakość powstających krawędzi, które w wielu przypadkach nie wymagają już dodatkowej obróbki. Plusem jest także możliwość pracy wzdłuż niemal dowolnej linii cięcia oraz osiąganie dużej powtarzalności. Liczy się połączenie w ramach jednej operacji cięcia, wycinania, nacinania oraz przebijania otworów. Cięcie laserem oznacza też możliwość pracy z materiałami o niewielkiej grubości oraz uzyskiwania znacznych prędkości nawet przy skomplikowanych zadaniach.