maskmask

Na czym polega obróbka elektroerozyjna?

Obróbka elektroerozyjna, znana również jako elektrodrążenie, to bardzo przydatna alternatywa dla obróbki skrawaniem. Wykorzystuje się ją przede wszystkim w przypadku materiałów niezwykle twardych i uciążliwych w obróbce, a także wtedy, gdy pragnie się uzyskać wyjątkowo trudne do wykonania kształty. Tak jak wskazuje jej nazwa, obróbka elektroerozyjna polega na wywołaniu kontrolowanej erozji materiału za pomocą energii elektrycznej. Inaczej mówiąc, wyładowania elektryczne doprowadzają do topnienia i wyparowywania części materiału, nadając mu pożądany kształt. 

Potrzebne są do tego dwie elektrody: robocza, znana też jako eroda, oraz sam obrabiany materiał. Obróbka elektroerozyjna może być stosowana tylko w przypadku materiałów przewodzących prąd. Dla bezpieczeństwa obydwie erody umieszczone są w dielektryku, czyli substancji służącej jako izolator elektryczny. To jej właściwości, a także energia i czas trwania wyładowań, decydują w dużej mierze o jakości wykonanego drążenia. Zazwyczaj nie warto przesadnie się spieszyć: użycie zbyt dużej mocy sprawia, że po wyładowaniach pozostają większe kratery, co czyni powierzchnię materiału chropowatą. 

Elektrodrążenie wgłębne oraz drutowe 

Obróbka elektroerozyjna dzieli się na dwa rodzaje: elektrodrążenie wgłębne, zwane w skrócie EDM, oraz drutowe, czyli WEDM. W przypadku tego pierwszego wykorzystywane są specjalnie ukształtowane elektrody, która w wyniku wyładowań odzwierciedla swój kształt w materiale. Elektrodrążenie wgłębne pozwala więc wiernie odwzorować różne elementy, ale też uzyskać niemal dowolne, bardzo różnorodne kształty. Łączenie różnych erod umożliwia uzyskanie niepowtarzalnych efektów. 

W przypadku WEDM funkcję elektrody roboczej pełni cienki drut, którym można ciąć materiał, wykorzystując wyładowania elektryczne. Możliwe jest zarówno wycinanie kolejnych fragmentów zaczynając od brzegu, jak i wprowadzenie drutu do środka obrabianego elementu, aby stworzyć w nim otwór. Elektrodrążenie drutowe oferuje ogromną precyzję, pozwalając na obróbkę nawet bardzo małych obiektów. Dużą jego zaletą jest także fakt, że nie wymaga korzystania z różnych erod o konkretnym kształcie – jedyna stosowana jest prosta i łatwo dostępna.