maskmask

Na czym polega usługa elektrodrążenia?

Wykonywanie elementów metalowych wymaga stosowania technologii, które pozwolą na uzyskanie odpowiedniej geometrii, a także poziomu wykończenia powierzchni oraz wymaganej w konkretnej sytuacji tolerancji wymiarowej. W zależności od sytuacji oraz rodzaju używanego materiału w grę najczęściej wchodzi obróbka plastyczna np. kucie bądź walcowanie lub jedna z metod obróbki ubytkowej, w ramach której pożądany kształt powstaje przez pozbywanie się tzw. naddatku, czyli fragmentów zbędnych. Poza powszechnie używanymi technikami skrawania – toczeniem, frezowaniem, wierceniem, dłutowaniem czy przeciąganiem – często sięga się również po elektrodrążenie. W Gdańsku specjalizuje się w nim firma SerwMar, która zajmuje się także frezowaniem i toczeniem CNC, spawaniem oraz cięciem wodą, laserem, plazmą i gazem. Przyjrzyjmy się nieco bliżej elektrodrążeniu.

Czym jest elektrodrążenie?

Elektrodrążenie to rodzaj obróbki elektroerozyjnej – EDM (Electrical Discharge Machining). W jej ramach naddatki są usuwane w wyniku zastosowania wyładowań elektrycznych, które powodują odparowywanie, topienie albo rozrywanie i kruszenie metalu. Zjawiska te zachodzą w następstwie przepływu napięcia przez szczelinę między elektrodą a powierzchnią obrabianego materiału dzięki obecności cieczy dielektrycznej. Najczęściej jest nią zdejonizowana woda. Wskutek elektrodrążenia element obrabiany uzyskuje kształt wykorzystywanej elektrody. W czasie operacji drążenia musi się ona przemieszczać się systematycznie wraz z postępami obróbki. Proces przebiega cyklicznie, a kolejne fragmenty metalu są usuwane przez powtarzający się przepływ impulsów, natomiast trafiające do cieczy drobiny metalu są na bieżąco odfiltrowywane. Ponieważ następujące ubytki mają niewielkie rozmiary, możliwe jest uzyskiwanie wysokiej dokładności.

Do czego można stosować metodę elektrodrążenia?

Elektrodrążenie sprawdza się przy obróbce materiałów przewodzących prąd elektryczny. Korzysta się z niego przy materiałach trudnoskrawalnych o wysokiej twardości – stali hartowanej lub węglików, a także tam, gdzie jest potrzebna duża dokładność przy złożonej geometrii.