maskmask

Przemysłowe zastosowania przenośników taśmowych

Przenośnik taśmowy znany jest także pod pojęciem przenośnika cięgnowego. Za jego pomocą transportuje się między innymi ładunki drobnicowe takie jak kartony, worki, skrzynki oraz materiały sypkie. Transportery taśmowe mogą występować jako jednotaśmowe (z jednym szerokim pasem) – lub wielotaśmowe (dwa lub więcej pasów umieszczonych równolegle do siebie). Jako producent przenośników taśmowych wiemy, że urządzenie to powinno być jak najlepiej dostosowane do potrzeb i oczekiwań każdego działu przemysłu. Co za tym idzie, oferujemy duży wybór taśm transportowych oraz rolek w różnych wariantach. Taśma może być wykonana z silikonu, tworzyw sztucznych, bawełny i innych materiałów naturalnego pochodzenia, a także gumy.

Przenośnik taśmowy może występować w wersji:

- zintegrowanej -  w której przenośnik nie stanowi osobnego urządzenia tylko jest integralnym elementem większego zespołu. Stanowi wewnętrzny element innego urządzenia, bez którego nie posiada żadnej funkcjonalności;

- stacjonarnej - w której stanowi niezależne urządzenie, ale jest zainstalowany w środowisku pracy w sposób, który uniemożliwia zmianę położenia bez ingerencji w jego integralność;

- mobilnej- gdzie stanowi niezależne urządzenie i umożliwia swobodną zmianę jego położenia w dowolnym momencie zachowując przy tym cały czas swoją funkcjonalność.

Urządzenia transportowe tego typu są powszechnie używane w przemyśle. Przenośnik taśmowy ułatwia pracę w kopalniach, na placach budów, w magazynach oraz na liniach produkcyjnych.

W kopalniach przenośniki tego typu stosowane są do ciągłego transportu i załadunku zarówno kruszyw i surowców. Przenośniki w magazynach umożliwiają z kolei łatwe sortowanie i przenoszenie towarów różnego typu, a w zakładach produkcyjnych służą do transportu materiałów pomiędzy kolejnymi etapami produkcji. W tej dziedzinie przemysłu najczęściej spotyka się przenośniki taśmowe o gładkich taśmach, przeznaczonych do transportu produktów w płaszczyźnie poziomej. Jeśli produkt ma być transportowany w innych płaszczyznach, konieczne jest zastosowanie taśm wyposażonych w zabieraki, korytka, kubełki.

Z czego składa się przenośnik taśmowy?

Przenośnik taśmowy to urządzenie, które nie byłoby w stanie działać bez kilku podstawowych elementów. Jednym z najważniejszych jest pas transmisyjny służący jako element nośny dla transportowanych towarów.

Bardzo duże znaczenie w budowie i działaniu przenośnika taśmowego mają także bębny odpowiedzialne za napęd i naciąg pasa transmisyjnego. Ich zadaniem jest także utrzymanie taśmy na odpowiednim kierunku. Wzdłuż przenośnika taśma podpierana jest na rolkach nazywanych krążnikami. Nieprawidłowe napięcie taśmy sprawia, że taśma nie przesuwa się uniemożliwiając transport wyrobów lub przesuwa się na boki obcierając o inne elementy urządzenia bądź spada z prowadzących ją rolek co prowadzi do szybszego zużycia pasa.

Jako producent przenośników taśmowych wiemy, że urządzenie to powinno być jak najlepiej dostosowane do potrzeb i oczekiwań każdego działu przemysłu. Co za tym idzie, oferujemy duży wybór taśm transportowych, pasów transmisyjnych wykonanych przez renomowanych producentów z najwyższej jakości materiałów. Niezbędne rolki i bębny opracowujemy pod każde zamówienie indywidualnie tak aby zaoferować produkt w pełni dopasowany do potrzeb, w pełni zoptymalizowany pod kątem stawianych przed nim zadań.